De bakstenen toren is aanmerkelijk ouder. Hij werd, in Romaanse stijl, gebouwd rond 1200 en diende als uitkijktoren, om te waarschuwen bij brand en gevaar. De toren was waarschijnlijk ook verdedigbaar: de ramen op de begane grond zijn onmiskenbaar schietgaten.

De lantaar - het ranke, open bovenstukje op het stompe-punt-dak- waaide tijdens de hevige stormen in het jaar 1674 van het dak en werd pas teruggeplaatst in 1938!

Toen de toren z‘n oorspronkelijke functie verloren had, raakte hij in verval. Door zijn eigenaar, de burgerlijke overheid, werd de binnenruimte o.a. gebruikt voor het drogen van brandslangen, de buitenkant voor het aanbouwen van arrestantenhokje. In 1911 werd de toren geruild tegen een strook grond van de pastorietuin, dat de gemeente goed kon gebruiken voor een verkeersweg. De toren werd ‘gered’ door een verbouwing in 1938, uitgevoerd onder toezicht - en misschien met financiële steun - van Monumentenzorg.