KROMME RIJN CONCERTEN BUNNIK
Facebook Stichting
Kromme Rijn
Concerten


Gluren bij de buren
Stichting Zeister Muziekdagen

SPONSORS

Het realiseren van de concerten kost uiteraard geld. Geld voor huur van materialen en ruimte, vergoedingen musici, lesmateriaal voor kinderen, etc. Omdat KRC de toegangsprijzen zo laag mogelijk wil houden wordt voortdurend geprobeerd bedrijven, instellingen en fondsen te interesseren voor sponsoring van de activiteiten van de Stichting KRC.

Naast sponsors zijn wij ook op zoek naar donateurs. Als u donateur van KRC wilt worden stellen wij dat bijzonder op prijs. Iedere donatie van welke grootte dan ook is zeer welkom op NL56RABO 0311 3161 82.

Stichting Kromme Rijn Concerten heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie voor details onder de erelijst van de sponsors op deze pagina.

Onze sponsors zijn:

Gemeente Bunnik
Bloom Flowerstudio



ANBI

De Stichting Kromme Rijn Concerten heeft de status van een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent onder meer:

ANBI informatie
RSIN 809346734

De belastingdienst verlangt dan dat doelstelling, contactgegevens, verslaglegging en financiële verantwoording openbaar zijn. De doelstellingen en contactgegevens zijn op deze website te vinden in de rubrieken Welkom, Over KRC en Contact.
De jaarverslagen met financiële verantwoording zijn beschikbaar als PDF document:

Doelstellingen, beloningsbeleid en vermogen van de stichting.